Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

1. Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ανατολικού άξονα ν.Ρόδου

 

Προϋπολογισμός : 1.500.000 €

 

Κύριος του Έργου: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

 

 

 

2. Συντήρηση νηπιαγωγείων Καρπάθου

 

Προϋπολογισμός : 160.000 €

 

Κύριος του Έργου: Δήμος Καρπάθου

 

 

 

3. Καθαρισμός χειμάρρων Δ.Ε. Ρόδου

 

Προϋπολογισμός : 185.000 €

 

Κύριος του Έργου: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

 

 

 

4. Καθαρισμός χειμάρρων Δ.Ε. Πεταλούδων

 

Προϋπολογισμός : 200.000 €

 

Κύριος του Έργου: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

 

 

 

5. Καθαρισμός χειμάρρων Δ.Ε. Νότιας Ρόδου

 

Προϋπολογισμός : 170.000 €

 

Κύριος του Έργου: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

 

 

 

6. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Υπάτης

 

Προϋπολογισμός : 3.000.000 €

 

Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ Λαμίας

 

 

 

7. Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βλαβών οδού Φιλέρημου

 

Προϋπολογισμός : 150.000 €

 

Κύριος του Έργου: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

 

 

 

8. Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες σε περιοχές της ανατολικής πλευράς ν.Ρόδου

 

Προϋπολογισμός : 650.000 €

 

Κύριος του Έργου: Δήμος Ρόδου

 

 

 

9. Παλαιοντολογικό μουσείο Αρχαγγέλου

 

Προϋπολογισμός : 1.000.000 €

 

Κύριος του Έργου: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου