Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Το τεχνικό μας γραφείο με έδρα τη Ρόδο δραστηριοποιείται στον τομέα των ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Απαρτίζεται από Διπλωματούχους Μηχανικούς κάθε ειδικότητας , με υψηλό βαθμό τεχνικής και επιστημονικής κατάρτισης, πλούσιας εργοταξιακής και μελετητικής εμπειρίας.